شماره: 9484
1402/07/08
آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی برگزار شد.
آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی برگزار شد.

آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی در ساعت 14:30 روز پنجشنبه مورخ 1402/07/06 به طور همزمان در پنج شهر تهران (دانشگاه امیرکبیر)، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز برگزار گردید.

در این آزمون تعداد 998 نفر شرکت کردند که از این تعداد 759 نفر در تهران، 104 نفر در اصفهان، 77 نفر در مشهد، 30 نفر در تبریز و 28 نفر در شیراز در این آزمون شرکت نمودند.

 

جامعه حسابداران رسمی ایران

حق انتشار محفوظ است ©