شماره: 9444
1402/06/19
Reuters برگزار می‌کند
Reuters برگزار می‌کند

اخبار

Reuters برگزار می‌کند

 

رویترز (Reuters) با همکاری انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) و DHL وبینار "وعده برقی‌سازی، نیروبخشی به انقلاب سبز تکنولوژی: از طراحی تا اجرا " را برگزار می‌کند.  

 

محورهای آموزشی

  • درک بهتر از جهش شبکه، ظرفیت موجود شبکه انباره انرژی.
  • درک بهتر از الزامات و تفاوتهای بین گزینه های تکنولوژی و پیامدهای آن از دیدگاه هزینه، به موقع بودن و موانع.
  • چگونگی شناسایی فرصت‌های موجود در اتحادیه  اروپا.
  • درک ژرفتر از قوانین و مقررات مرتبط در اتحادیه اروپا.
  • درک بهتر از هزینه‌های اقتصادی و پیامدهای گذر به برقی شدن.

 

تاریخ برگزاری:    چهارشنبه 22 شهریور 1402 (13 سپتامبر 2023) .

ساعت برگزاری:     15:30 (14 به وقت اروپا).

 

برای آگاهی بیشتر، ثبت نام و شرکت در وبینار، اینجا را کلیک کنید.

حق انتشار محفوظ است ©