شماره: 9281
1402/02/19
اخبار ESG
اخبار ESG

ESG برگزار می‌کند

 

 

اخبار

 

ESG برگزار می‌کند

 

 

نهاد زیست محیطی، اجتماعی و راهبری (ESG) با همکاری جامعه رعایت بنگاهی (SCCE) " کنفرانس رعایت" برگزار می‌کند.  

 

محورهای آموزشی

  • راهبردهای برنامه ESG.
  • بکارگیری چارچوب کنترل‌های داخلی کوزو.
  • سیاست اجرایی جرایم بنگاهی وزارت دادگستری آمریکا.
  • فرهنگ اخلاقی و ESG.
  • نقش هیأت مدیره بنگاه در نظارت بر ESG.

 

تاریخ برگزاری:    چهارشنبه هفتم تیر 1402  (28 ژوئن 2023)  

ساعت برگزاری:  15:55 تا  24  (8:25 تا 16:30 بامداد به وقت نیویورک)   

 

برای آگاهی بیشتر، ثبت نام و شرکت در کنفرانس، اینجا را کلیک کنید

حق انتشار محفوظ است ©