شماره: 9241
1402/11/27
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر(حسابداران رسمی) از میان دانش آموختگان رشته های حسابداری، حسابرسی و رشته های مرتبط از دانشگاه های معتبر کشور دارای گواهی رده های حسابرس ارشد، سرپرست و مدیر فنی با حقوق و مزایای مناسب دعوت به همکاری می نماید. امکان ماموریت و تسلط به زبان انگلیسی، اولویت محسوب می شود.
متقاضیان می توانند سوابق تحصیلی و شغلی خود را به آدرس الکترونیکی payamhesab@yahoo.com ارسال نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©