شماره: 9206
1401/12/24
دهمین جلسه ی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد.
دهمین جلسه ی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد.

سه‌شنبه 23 اسفندماه 1401، جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران میزبان برگزاری دهمین جلسه‌ی شورای عالی دوره هشتم بود. در ابتدای جلسه، جناب آقای مقیمی فر، رئیس محترم شورای عالی، ضمن خیرمقدم به اعضای محترم شورای عالی و تبریک فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان به اعضای جامعه، وارد دستور جلسه شدند:

  1. در خصوص دستور جلسه ی اول درباره ی ارائه گزارش از آخرین پیگیری های انجام شده در خصوص پیشنهاد اصلاح اساسنامه، آقایان مقیمی فر، پناهی و بارگاهی توضیحاتی را به استماع شورای عالی رساندند و با توجه به دستور وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در هامش نامه رئیس شورای عالی مقرر شد، موضوع با عنایت به پیش نویس اساسنامه تهیه شده در شورای ششم در دستور کار قرار گیرد و همچنین آقایان جناب آقای دکتر اکرمی و جناب آقای لطفعلیان نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان نمودند و توصیه گردید اصلاحات به گونه ای باشد که در جهت تقویت جامعه حسابداران رسمی صورت پذیرد.
  2. در خصوص صورت‌جلسه‌ی دوم درباره بررسی پیشنهاد هیات مدیره درخصوص موارد موثر بر افزایش حق الزحمه حسابرسی در سال ۱۴۰۲، مقرر گردید که پس از اعلام  از سوی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و طبق آئین نامه روش تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران اقدام شود.
  3. در خصوص موضوع دستور جلسه سوم مقرر شد تا اقدامات انجام شده  در خصوص مصوبات شورای عالی هر 3 ماه یکبار تهیه و به اطلاع اعضای محترم رسانده شود.
  4. در خصوص جدول ارایه شده برای کارگروه های تخصصی مقرر گردید، شرایط و محدودیت های تعیین شده بر حسب هر کارگروه توسط دبیرکل اعمال و پس از نهایی شدن به صورت فایل Excel در اختیار اعضای محترم شورا قرار گیرد.
حق انتشار محفوظ است ©