شماره: 9202
1401/12/24
اخبار ESG  
اخبار ESG  

ESG  برگزار می‌کند

 

اخبار

 

ESG  برگزار می‌کند

 

نهاد زیست محیطی، اجتماعی و راهبری (ESG) وبینار "حسابداری کربن" برگزار می‌کند. مبانی و زیربنای حسابداری کربن عناصر بحرانی انرژی و پایداری، چارچوب گزارشگری و این که سازمان شما چگونه می‌تواند به جنگ تغییرات آب و هوایی برود و مسئولیت ESG خود را افزایش دهد در این وبینار مطرح می‌شود.

 

 

تاریخ برگزاری:    پنج شنبه سوم فروردین 1402 (30 مارس 2023) .

ساعت برگزاری:     22:30  (14 به وقت نیویورک).

 

 

برای آگاهی بیشتر، ثبت نام و شرکت در وبینار، اینجا را کلیک کنید.

حق انتشار محفوظ است ©