شماره: 9165
1401/11/30
اطلاعیه آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‌ای حسابرسی مورخ 4 اسفند 1401
اطلاعیه آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‌ای حسابرسی مورخ 4 اسفند 1401

تغییر ساعت برگزاری آزمون رتبه‌بندی کارکنان

به اطلاع می‌رساند آزمون رتبه‌بندی کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی مورخ 4 اسفند 1401 در ساعت 9:30 دقیقه صبح برگزار خواهد شد.

حق انتشار محفوظ است ©