شماره: 9108
1401/10/30
ششمین جلسه‌ی شورای عالی دوره‌ی هشتم برگزار شد.
ششمین جلسه‌ی شورای عالی دوره‌ی هشتم برگزار شد.

سه‌شنبه 27 دی‌ماه 1401، جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران میزبان برگزاری ششمین جلسه‌ی شورای عالی دوره هشتم بود. در ابتدای جلسه، جناب آقای مقیمی فر، رئیس شورای عالی، ضمن خیرمقدم به اعضای محترم شورای عالی، وارد دستور جلسه شد و موضوعات زیر به ترتیب مورد بحث و بررسی و حسب مورد تصویب قرار گرفت:

  1. آقای فرهاد پناهی در مورد مطالب مطروحه در جلسه دفتر هیات دولت در خصوص اصلاح اساسنامه جامعه مطالب لازم  را به تفصیل بیان داشتند و با توجه به اینکه مقرر شده است در روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 نیز موضوع جلسه ادامه یابد، مصوب گردید در جلسه مذکور آقایان مقیمی فر و بارگاهی رئیس و عضو شورای عالی به اتفاق آقای پناهی در جلسه شرکت نمایند.
  2. در خصوص بررسی و ارایه گزارش در رابطه با گزارش های صادره هیات عالی محترم نظارت مربوط به عملکرد هیات عالی انتظامی بدوی توسط آقایان رزاق و غلامرضایی به صورت آماری و در جدول کامل به سمع و نظر شورای عالی رسانده شد.
  3. در خصوص حق الزحمه کارگروه ها و اعضای هیات های انتظامی مقرر گردید براساس مبالغ مصوب شورای عالی قبل و در صورت تشکیل  یک جلسه و معادل آن برای بررسی و مطالعه ی پرونده های در دست اقدام، حق الزحمه محاسبه و پرداخت گردد.
  4.  در مورد مطابقت بین گزارشات حسابرسی ارائه شده به سازمان امور مالیاتی با گزارشات حسابرسی بارگزاری شده در سامانه سحر که در مواردی دارای مغایرت می باشند، پس از اظهارنظرها و پیشنهادات اعضای محترم شورا مقرر گردید، عضو هیات مدیره مربوط و جناب آقای دکتر زاهدی مسئول سامانه سحر، گزارشی را در جلسه‌ی بعدی شورا در راستای شفاف سازی این موضوع به شورای عالی ارائه دهند.
  5. موضوع انتخاب کارگروه های تخصصی به جلسه ی بعدی شورای عالی موکول شد.
حق انتشار محفوظ است ©