شماره: 9013
1402/10/13
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران جهت تکمیل کادر حرفه ای دفتر اصفهان تخصص های زیر را با حقوق و مزایای مکفی دعوت به همکاری می نماید:

1- حسابرس (با سابقه کار حداقل 2 سال در موسسات حسابرسی عضو جامعه)

2- حسابرس ارشد (دارای گواهینامه قبولی در آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران)

3- سرپرست ارشد (دارای گواهینامه قبولی در آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران)

4- سرپرست حسابرسی ( دارای گواهینامه قبولی در آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران)

5- حسابدار رسمی با سمت مدیر فنی

متقاضیان رزومه خود را به آدرس ایمیل raymandesf@gmail.com یا سامانه ایتا به شماره 09136040586 ارسال فرمایید.

حق انتشار محفوظ است ©