شماره: 8948
1401/06/27
دوره آموزشی کاربرد SPSS در حسابداری و حسابرسی
دوره آموزشی کاربرد SPSS در حسابداری و حسابرسی

شهریه دوره به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 9607915181 بانک ملت بنام مرکز آموزش وتحقیقات حسابداران رسمی واریز شود و *تصویر فیش واریزی به همراه نام، نام خانوادگی،  نام دوره و نام موسسه محل خدمت* به شماره ۰۹۰۲۴۲۸۱۳۰۸ واتس اپ گردد.

حق انتشار محفوظ است ©