شماره: 8831
1401/05/22
همایش ملی مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی
همایش ملی مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی

به مناسبت بیست و یکمین سالروز تاسیس جامعه حسابداران رسمی ایران، اولین همایش ملی مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی تحت عنوان " فرصتها و چالشهای پیش روی حرفه حسابرسی در ایران" در تاریخ چهارشنبه 2 شهریور ساعت 14 در سالن الغدیر دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران در سه پنل تخصصی بصورت مجازی و حضوری  با اعطای گواهینامة معتبر و امتیاز آموزشی مورد قبول جامعة حسابداران رسمی ایران برگزار می گردد.

از طریق لینک یا اسکن کیو آر کد وارد همایش شوید:

لینک ورود به همایش https://webinar.stream1.ir/ipart 

کیو آر کد:

 

حق انتشار محفوظ است ©