شماره: 8635
1401/04/25
موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر از متقاضیان خانم جهت تکمیل کادر اداری به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.

از متقاضیان محترم دعوت می شود رزومه خود را به شماره 88752208 فکس و یا به پست الکترونیکی: atiyeh.nemoodgar@gmail.com ارسال نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©