شماره: 8521
1403/02/12
روز معلم گرامی باد.
 روز معلم گرامی باد.

عارفان علم عاشق می‌شوند
بهترین مردم معلم می‌شوند
عشق با دانش متمم می‌شود
هر که عاشق شد معلم می‌شود

فرارسیدن روز معلم را به کلیه‌ی آموزگاران و به‌ویژه اساتید رشته‌ی حسابداری تبریک عرض می نماییم.

جامعه حسابداران رسمی ایران

حق انتشار محفوظ است ©