شماره: 8446
1400/12/24
انتشار دستورالعمل های حسابرسی
انتشار دستورالعمل های حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران در راستای ایفای مسئولیت قانونی و حرفه ای خود، آخرین نسخه دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه های کوچک و بنگاه های متوسط و ....

اخبار

 

انتشار دستور العمل های حسابرسی

 

جامعه حسابداران رسمی ایران در راستای ایفای مسئولیت قانونی و حرفه ای خود، آخرین نسخه دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه های کوچک و بنگاه های متوسط و بزرگ را با بهره گیری از مجوز رسمی شرکتProactive Consulting For Professionals  با باز نگری و ویرایش کامل برای بهره برداری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی چاپ و منتشر کرد.

علاقه‌مندان دریافت نسخه word یا pdf این دستورالعملها می‌توانند اینجا کلیک کنند.

حق انتشار محفوظ است ©