شماره: 8316
1401/05/22
موسسه حسابرسی صالح اندیشان
موسسه حسابرسی صالح اندیشان

موسسه حسابرسی "صالح اندیشان" در رده های کمک حسابرس، حسابرس و حسابرس ارشد (ترجیحا دارای سابقه کار حسابرسی) دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان می توانند مشخصات شخصی و سوابق کاری خود را به آدرس salehandishan81@gmail.com ایمیل نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©