شماره: 8315
1402/01/15
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا

موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا در رده های حسابرس، حسابرس ارشد و سرپرست دعوت به همکاری می نماید. دارا بودن گواهی نامه قبولی در آزمون رتبه بندی از جامعه حسابداران رسمی، برای متقاضیان رده حسابرس ارشد و سرپرست الزامی است.

متقاضیان می توانند رزومه ی خود را به نشانی پست الکترونیکی danacpa5@gmail.com و یا نمابر 88536469 ارسال نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©