شماره: 8304
1402/11/24
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز جهت تکمیل کادر حرفه ای خود در رده های سرپرست، حسابرس ارشد و حسابرس با سوابق کاری در حسابرسی مستقل دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان می توانند جهت درخواست همکاری، مشخصات و سوابق تحصیلی خود را به آدرس ایمیل hmaudit7@gmail.com ارسال نمایند.

 

حق انتشار محفوظ است ©