شماره: 8261
1401/08/14
موسسه حسابرسی آتیه نگر
موسسه حسابرسی آتیه نگر

احتراماً این موسسه در نظر دارد از افراد متقاضی با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

1- رده : حسابرس، حسابرس ارشد و سرپرست

2- ارسال رزومه از طریق فکس به شماره 88735926  یا پست الکترونیکی به نشانی : info@AtiehNegarAudit.ir

3- تماس برای اطلاعات بیشتر با شماره 2-88176101- 86120183

حق انتشار محفوظ است ©