شماره: 8258
1400/10/18
اطلاعیه آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی
اطلاعیه آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی

بسمه تعالی

اطلاعیه آزمون رتبه بندی

پیرو آگهی دعوت به آزمون کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی مورخ بهمن 1400 ، با توجه به این  که سوالاتی در خصوص تغییرمنابع آزمون حسابداری جهت برخی از داوطلبان گرامی به خصوص رده حسابرس ارشدایجاد گردیده ، از آنجایی که اطلاع حد اقلی از استانداردها برای تمامی رده ها الزامی است لذا به اطلاع می رساند سوالات آزمون برای رده های حرفه ای حسابرس ارشد ، سرپرست و سرپرست ارشد به ترتیب عمدتا بر اساس تعاریف و مفاهیم ، شیوه های کاربرد و بررسی موارد خاص خواهد بود ، بدیهی است سوالات رده های بالاتر شامل رده یا رده های ماقبل خود نیز می گردد . جزئیات بیشتر در خصوص منابع آزمون در دوره آمادگی آزمون که به همین منظور پیش بینی گردیده ، متعاقبا اعلام می گردد .

 

                                                                                                                   جامعه حسابداران رسمی ایران 

حق انتشار محفوظ است ©