شماره: 8245
1400/10/12
انتصاب مجدد لطفعلی لطفعلیان صارمی به‌عنوان رئیس هیأت عالی نظارت
انتصاب مجدد لطفعلی لطفعلیان صارمی به‌عنوان رئیس هیأت عالی نظارت

  
____________
براساس حکم دکتر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای لطفعلی لطفعلیان صارمی بار دیگر به‌عنوان رئیس هیأت عالی نظارت منصوب شدند. این حکم به استناد مفاد ماده (۱۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و در تاریخ 22 آذرماه 1400 صادر شده است.
گفتنی است که هیأت عالی نظارت مرکب از یک رئیس و دو نفر عضو بوده و وظیفه‌ی اصلی آن حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز كفایت نظارت حرفه‌ای در جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران است.
جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران این انتصاب شایسته را به ایشان و کلیه‌ی همکاران ارجمند تبریک عرض می‌نماید.

حق انتشار محفوظ است ©