شماره: 8230
1400/10/06
سی و نهمین جلسه شورای عالی برگزار شد
سی و نهمین جلسه شورای عالی برگزار شد

________________________

سه‌شنبه سی‌ام آذرماه جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران میزبان برگزاری سی‌ونهمین جلسه‌ی شورای عالی هفتم بود. در آغاز جلسه، دکتر سعید جمشیدی فرد، رئیس شورا، ضمن خیرمقدم و اعلام رسمیت جلسه، نکاتی درخصوص ویرایش نهایی سند چشم‌انداز جامعه بیان و از تمامی دست‌اندرکاران تهیه و تنظیم آن تقدیر و تشکر کرد.

نخستین دستورجلسه بررسی دستورالعمل حق‌الزحمه‌ی حسابرسی بود. پس از طرح چارچوب و مبانی این دستورالعمل، هریک از اعضای شورای عالی در این زمینه دیدگاه‌های خود را بیان کردند. در نهایت مقرر شد جمع‌بندی موارد مطروحه با حضور نمایندگان هیأت عالی نظارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود تا در این خصوص حداکثر صرفه‌جویی زمانی صورت پذیرفته و متن نهایی که برسر آن اجماع وجود دارد، به‌منظور تصویب به شورای عالی ارایه شود.

دستورجلسه بعدی طرح بازیابی هزینه‌های سامانه‌ی جام بود. سامانه‌ی جام در اجرای آیین‌نامه‌ی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی با نظارت عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جامعه طراحی و تدوین و مقرر گردید از ابتدای دی‌ماه جایگزین سامانه پردیس شود. ضمن آن که سامانه پردیس کماکان به صورت رایگان به استعلام ذی‌نفعان کلیدی حسابرسی پاسخ می‌دهد، مقرر شد با توجه به هزینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سامانه جام، هیأت مدیره با هماهنگی مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی وزارت صمت، به طرق مقتضی هزینه‌های سامانه را بازیافت نماید.

در پایان این جلسه، مقرر شد طرح آیین‌نامه‌ی انضباطی و جدول تنبیهات بازنگری شده و آیین‌نامه‌ی اجرایی پاسخ‌گویی و رسیدگی به درخواست مراجعان به جلسه‌ی آینده شورا موکول شود.

حق انتشار محفوظ است ©