شماره: 8216
1400/09/29
اطلاعیه به اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران
اطلاعیه به اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران

انتخاب مؤدی از جامعه حسابداران جهت شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی

در اجرای تبصره 3 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر انتخاب مؤدی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مقتضی است در صورت تمایل ،درخواست اعلام آمادگی خود را تا تاریخ 1400/10/05 از طریق شماره فکس 88801910 یا اتوماسیون اداری ارسال فرمایید.

 

حق انتشار محفوظ است ©