شماره: 8148
1400/08/19
مجله حسابرسی داخلی برگزار می‌کند
مجله حسابرسی داخلی برگزار می‌کند

مجله حسابرسی داخلی (Internal Audit 360) با همکاری ورکیوا وبیناری درباره فن‌آوری رهبری، ریسک و کنترل برگزار می‌کند...

مجله حسابرسی داخلی (Internal Audit 360) با همکاری ورکیوا وبیناری درباره فن‌آوری رهبری، ریسک و کنترل برگزار می‌کند.

محورهای آموزشی:

  • تشریح چگونگی یاری‌رسانی و آسیب‌رسانی فن‌آوری به کارکنان و به توانمندسازی بنگاه در مدیریت بهتر برنامه GRC .
  • شناسایی عوامل ریسکی که باید نسبت به آن نگران شوید و کدام زود گذرند.
  • تصمیم‌گیری درباره تمرکز بر ریسک یا رعایت. .

 

تاریخ برگزاری: سه شنبه 25 آبان 1400 (16 نوامبر 2021)

ساعت برگزاری: 22:30 تا 23:30 (14 به وقت نیویورک)

 

برای آگاهی بیشتر، ثبت نام و شرکت در این وبینار، اینجا را کلیک کنید.

حق انتشار محفوظ است ©