شماره: 8100
1400/07/15
ایام سوگواری درگذشت حضرت رسول اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)
ایام سوگواری درگذشت حضرت رسول اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)

ایام سالگرد درگذشت حضرت رسول اکرم (ص)، حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام رضا (ع) را تسلیت می‌گوییم.

تسلیت ایام سوگواری

حق انتشار محفوظ است ©