شماره: 8075
1400/06/31
دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم block chain و رمز ارزها و ملاحظات حسابداری و حسابرسی آن
دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم block chain و رمز ارزها و ملاحظات حسابداری و حسابرسی آن

حق انتشار محفوظ است ©