شماره: 7925
1400/04/09
کارگاه آموزشی آنلاین بررسی استانداردهای جدید گزارش حسابرس (700-701-705 و 706)

حق انتشار محفوظ است ©