شماره: 724
1396/01/31
اعلام درآمدهای سه ماه از طریق سامانه سحر

نظر به اینکه سامانه جدید سحر در خصوص ارسال اطلاعات درآمدهای سه ماهه راه اندازی گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تکمیل اطلاعات درآمد موسسه جهت دوره های سه ماه اول، دوم، سوم و چهارم سال 1395 در سامانه مزبور و الصاق فایل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و اکسل صورت ریز درآمدهای موسسه به تفکیک قرارداد و نوع کار و ... جهت دوره های سه ماه مزبور حداکثر تا 2 اردیبهشت ماه 1396 اقدام نمایند. ضمناً ورود به سامانه سحر جدید با کد کاربری و رمز قبلی و درج سال 1395 در فیلد مربوطه امکان پذیر میباشد.


حق انتشار محفوظ است ©