شماره: 4564
1401/05/21
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور(حسابداران رسمی) از افراد کارآمد، متعهد و با انگیزه در رده حسابرس و حسابرس ارشد دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان می توانند سوابق شغلی و تحصیلی خود را به نمابر 26213102 یا آدرس الکترونیک farazdailami@yahoo.com ارسال نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©