شماره: 1736
1400/09/02
پیام تسلیت به جناب آقای هوشنگ غیبی/ شاغل در استخدام موسسه رهیافت حساب تهران
پیام تسلیت به جناب آقای هوشنگ غیبی/ شاغل در استخدام موسسه رهیافت حساب تهران

با نهایت تأسف و تألم درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت گفته برای ایشان علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.  

 

جامعه حسابداران رسمی ایران

حق انتشار محفوظ است ©