X

رئیس هیات عالی انتظامی

نام و نام خانوادگی: مجید روحانی نیا
پست الکترونیک: m.rohaninia@iacpa.ir

عضو هیات عالی انتظامی

نام و نام خانوادگی: روح الله مقیمی فر
پست الکترونیک: rmoghimifar@iacpa.ir
معاونت بهره‌برداری

عضو هیات عالی انتظامی

نام و نام خانوادگی: مهدی خسرو شاهی مطلق
پست الکترونیک: khosroshahi@iacpa.ir