X
فصلنامه پژوهش های حسابرسی
فصلنامه پژوهش های حسابرسی شماره 1
برای دریافت فایل PDF فصلنامه پژوهش های حسابرسی اینجا کلیک کنید.
چهارشنبه، 27 اسفند 1399 - 12:01
انتشار فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای بند (پ) ماده (2) اساسنامه به منظور استفاده از ظرفیت علمی اعضای خود و فراهم آوردن زمینه ارتباط بین حرفه و دانشگاه و ارتقای دانش تخصصی حسابداران رسمی و نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در حوزه حسابرسی، فصلنامه پژوهش‌...
ﺳﻪشنبه، 28 مرداد 1399 - 17:38