X
فناوری اطلاعات
لزوم امن سازی فضای سایبر در زمان دور کاری
بدون شک استفاده از ابزاری های فناوری اطلاعات از زمان شیوع کووید 19 ، کمک شایانی در ارائه خدمات به عموم مردم دنیا در حوزه های مختلف از قبیل توسعه و نگهداری نرم افزار ها، مکاتبات اداری، اطلاع رسانی، آموزشی و حفظ ارتباط بین مردم دنیا ارائه نمود. الزاما...
شنبه، 20 اردیبهشت 1399 - 16:23
آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات قسمت دوم
آشنایی با اجزای سازنده کامپیوترهای شخصی ویژه حسابداران رسمی
شنبه، 26 مرداد 1398 - 17:55
رویکردی به حسابرسی امنیت شبکه (تلخیصی از مقالات ISACA )
امروزه ما در دنیای متصل بهم زندگی می کنیم، ارتباطات یکی از الزامات اساسی کلیه سیستمهاست افزایش یکپارچکی سیستمها، نیاز وقفه ناپذیر سازمان ها و معاملات تجاری آن ها را به استقرار سریع و قابل اعتماد ارتباطات در گستره جهانی می طلبد.
شنبه، 26 مرداد 1398 - 15:13
آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات قسمت اول
فناوری اطلاعات طیفی وسیعی از کاربردهای کامپیوتر در جمع آوری، ذخیره، پردازش و انتقال اطلاعات می باشد.
شنبه، 19 مرداد 1398 - 17:31
به نظر می رسد میزان استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در ارائه خدمات حسابرسی در ایران در وضعیت مورد انتظار قرار ندارد در حال حاضر اکثر فنون و حرف از جمله حسابداری از فناوری اطلاعات استفاده می کنند اما حرفه حسابرسی در مقایسه با سایرین، صرف نظر از موارد خ...
ﺳﻪشنبه، 15 مرداد 1398 - 14:38
احتراماً، به پیوست رهنمود شماره 1 کارگروه فن آوری اطلاعات درخصوص مستندسازی الکترونیک پرونده های حسابرسی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. رهنمود 1
دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 09:31
میزگرد  گذار به حسابرسی مبتنی بر فناوری اطلاعات IT در ایران: ریسک‌ها و راهکارها
در جدیدترین شماره‌ی فصلنامه‌ی حسابدار رسمی میزگردی با موضوع ریسک‌ها و راهکارهای گذار به حسابرسی مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران منتشر شده است. در این میزگرد که آقایان ناصر رزاق، محمدعلی زاهدی، ناصر شهبازی رز و عباس کولیوند حضور دارند این بررسی شده ک...
شنبه، 25 خرداد 1398 - 08:52