X
 

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد از تاریخ 96/02/15 هجری شمسی

یکشنبه، 18 تیر 1396 | Article Rating

جهت اطلاع بیشتر اینجا کلیک کنید 

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری