X
شغل، حرفه و صنعت حسابرسی  / سیدمحمد علوی
 

شغل، حرفه و صنعت حسابرسی  / سیدمحمد علوی

دوشنبه، 31 خرداد 1400 | Article Rating

___________________

«از سه آجرچین پرسیدند: چه کار می‌کنید؟ اولی گفت: آجر می‌چینم. دومی گفت: مسجد می‌سازم. سومی گفت: خانه‌ی خدا می‌سازم. آجرچین اولی یک شغل، دومی یک حرفه و سومی یک صنعت داشت. شغل به معنی انجام کاری صرفاً برای امرار معاش، حرفه یعنی دانش و مهارت و صنعت مساوی توانایی و فناوری است.»

سیدمحمد علوی، با چنین سرآغازی در مقاله‌ی خود در جدیدترین شماره‌ی فصلنامه‌ی حسابدار رسمی تلاش می‌کند نشان دهد برای مبادرت به حسابرسی باید درکی عمیق از مسئولیت‌های حرفه‌ای و شناخت کافی از فرایندها و ریسک‌های کسب‌وکار داشت و مجتهدی حرفه‌ای بود.

وی می‌نویسد:. «حسابرسی را به‌اجبار باید با شغل شروع کنیم ولی این‌که تا بازنشستگی هم اجیر و مزدبگیر باشیم یا نه، کاملاً به خودمان وابسته است. نردبان را فقط در شغل نگه داریم یا به حرفه و صنعت هم صعود کنیم؟ ورود به شغل نیازمند شروط لازم است، برای ورود به حرفه علاوه بر آن باید شروط کافی هم وجود داشته باشد و ورود به صنعت اما نیازمند مردان کهن است چراکه کار هرکس نیست خرمن کوفتن. شغل تصدی‌گری، حرفه نظارت‌گری و صنعت رسالت‌گری است. تصدی شغل فقط نیازمند تخصص است، حرفه اما به تعهد و تخصص توأمان نیاز دارد و سرانجام صنعت وابسته به تعهد، تخصص و فناوری است.

در بخش پایانی این مقاله‌ تأکید می‌شود: «صنعت خدمات حسابرسی ایران با 250 مؤسسه‌ی حسابرسی و حدود دوازده هزار نفر شاغل در سال 1399 نزدیک به 200ر1 میلیارد تومان درآمد داشته است . صنعت خدمات کارگزاری  بازار سرمایه با 110 شرکت کارگزاری و حدود شش هزار نفر شاغل در همین دوره  نزدیک به مبلغ 000ر13 میلیارد تومان درآمد کسب نموده است به‌صورتی که سود خالص شرکت کارگزاری «م» بیش از دو برابر کل حق الزحمه حسابرسی در ایران بوده است .در صورتی‌که بخش اعظم وقت ارکان اجرایی جامعه صرف موافقت و ارایه مجوز جهت انعقاد قرارداد حسابرسی برای حق الزحمه‌های کمتر از حداقل های مصوب صرف می شود. باید از این دور باطل خارج شویم. با اندکی گذشت از منافع کوتاه‌مدت، دوراندیشی، بردباری، تعامل و همراهی می‌توان همین بازار را در شرایط کنونی تا چند برابر رشد داد. فقط اندک‌شماری از افراد گرفتار در باتلاق روزمره‌گی‌ها چشم به ستارگان می‌دوزند و ساربانان جزیره‌ی سرگردان صنعت هستند. بر مبنای شواهد تجربی فراوان فقط صنعت بستر مستعد رویش بذر اهداف بزرگ را دارد. صنعت حسابرسی به معنای واقعی حسابداری و حسابرسی را متعالی می‌کند. تأمین منافع اهالی حرفه در شکل‌گیری صنعت کارآمد حسابرسی نهفته است.»

برای مطالعه‌ی متن کامل این مقاله به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

تصاویر
  • شغل، حرفه و صنعت حسابرسی  / سیدمحمد علوی
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
فایل های پیوست