X
IAASB رهنمود جدیدی منتشرکرد
 

IAASB رهنمود جدیدی منتشرکرد

هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای حسابرسی وخدمات اطمینان‌بخش (IAASB) در یک گام به پیش، یک رهنمود غیررسمی برای بکارگیری استاندارد بین‌المللی خدمات اطمینان‌بخش شماره 3000 (بازنگری شده) در قراردادهای اطمینان‌بخشی به گزارشگری مستقل گسترده (EER) را منتشر کرد.
چهارشنبه، 18 فروردین 1400 | Article Rating

اخبار IFAC

 

IAASB رهنمود جدیدی منتشرکرد

 

هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای حسابرسی وخدمات اطمینان‌بخش (IAASB) در یک گام به پیش، یک رهنمود غیررسمی برای بکارگیری استاندارد بین‌المللی خدمات اطمینان‌بخش شماره 3000 (بازنگری شده) در قراردادهای اطمینان‌بخشی به گزارشگری مستقل گسترده (EER) را منتشر کرد.

این رهنمود واکنشی است به ده چالش شناسایی شده توسط ذی‌نفعان که معمولاً در بکارگیری استاندارد بین‌المللی خدمات اطمینان‌بخش شماره 3000 (بازنگری شده) با نام «خدمات اطمینان‌بخش غیر از حسابرسی و بررسی اجمالی صورت‌های مالی تاریخی» با آن رو به رو می‌شوند. این رهنمود، بکارگیری با کیفیت بالا و یکنواخت استاندارد بین‌المللی خدمات اطمینان‌بخش شماره 3000 (بازنگری شده) در گزارشگری مستقل گسترده را در موارد زیر افزایش می‌دهد:

i   تقویت نفوذ این گونه رسیدگی‌ها بر کیفیت گزارشگری مستقل گسترده؛

i   بالا بردن اطمینان حاصل از این گونه گزارش‌های اطمینان‌بخش؛ و

i   بالا بردن اعتبار گزارشگری مستقل گسترده به گونه‌ای که بتواند مورد اعتماد و اتکای استفاده کنندگان مورد نظر باشد.

برای آگاهی بیشتر و دریافت متن رهنمود، اینجا را کلیک کنید.

 

تصاویر
  • IAASB رهنمود جدیدی منتشرکرد
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری