X
 

شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده‌اند

شنبه، 04 شهریور 1396 | Article Rating
براساس بخشنامه‌ی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده‌اند
-این بخشنامه مبتنی بر نظر سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس‌جمهور است. متن کامل نظر فوق به قرار زیر است:
-«با توجه به این که در ماده‌ی (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده ارائه‌ی خدمات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات بر غیر درقبال مابه‌ازا می‌باشد و با عنایت به این که شرکت‌های خدماتی شهرک‌ای صنعتی که در اجرای ماده‌ی (5) قانون نحوه‌ی واگذاری مالکیت و اداره‌ی امور شهرک‌های صنعتی توسط مالکین و اشخاص سرمایه‌گذار در شهرک تشکیل شده‌اند دارای شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان املاک و سهام‌داران آن می‌باشند و با لحاظ آن که شرکت‌های خدماتی در قابل انجام خدمت وفق ماده‌ی (7) قانون اخیرالذکر هزینه و مابه‌ازا دریافت می‌نمایند و این مبالغ به عنوان درآمد در دفاتر قانونی شرکت خدماتی ثبت می‌گردد، از سوی دیگر فعایت شرکت جزء موارد مستثنی شده در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد لذا شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.»

برای اطلاعات بیشتر در این مورد اینجا کلیک کنید.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری