X

انتشار فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه ای

جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای بند (پ) ماده (2) اساسنامه به منظور استفاده از ظرفیت علمی اعضای خود و فراهم آوردن زمینه ارتباط بین  حرفه  و دانشگاه  و ارتقای دانش تخصصی حسابداران رسمی و نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در حوزه حسابرسی، فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی را طبق مجوز دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌نماید و در صدد اخذ مجوز علمی و پژوهشی نیز برای آن می‌باشد. فصلنامه پژوهش های حسابرسی آماده دریافت مقالات تحقیقی اساتید و دانشجویان ارجمند می‌باشد. پژوهش‌های مبتنی بر مسائل و مشکلات حوزۀ انواع حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و آئین اخلاق و رفتار حسابداران رسمی در سطح ملی و ارائۀ راهکار برای حل آنها از سوی پژوهشگران ارجمند در صدر اولویت‌های مجله قرار دارد؛ همچنین مسائل و چالش‌های حسابرسی در سطح بین‌المللی نیز برای مجله از اهمیت زیادی برخوردار است .

آدرس سامانه پژوهش های حسابرسی جهت ارسال مقالات: http://article.iacpa.ir

مدیر امور داخلی: خانم  کدخدایی - تماس در روز های دوشنبه هر هفته ساعت 8:00 الی 15:00 با شماره 42925 داخلی 421