شماره: 3416
1398/12/29
شادباش سال نو
شادباش سال نو

بر چهره‌ی گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است

بر چهره‌ی گل نسیم نوروز خوش است

در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است


سال نو خورشیدی را به تمامی هم‌میهنان، اعضای جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران و کلیه‌ی همکاران در مؤسسات حسابرسی شادباش می‌گوییم. 

سالی توأم با سلامتی و شادی، موفقیت و امید برای کلیه‌ی هم‌میهنان آرزومندیم.

 

جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران

 

حق انتشار محفوظ است ©