شماره: 3380
1398/12/14
IFAC سومین گاهنامه ” کاوش در آیین رفتار حرفه‌ای“ را منتشر کرد
IFAC  سومین گاهنامه ” کاوش در آیین رفتار حرفه‌ای“ را منتشر کرد

IFAC  سومین گاهنامه کاوش در آیین رفتار حرفه‌ای“ را منتشر کرد

 

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)  سومین گاهنامه آموزشی مربوط به کاوش در آیین رفتار حرفه‌ای: چارچوب نظری - گام 2، ارزیابی خطرها را منتشر کرد.

کاوش در آیین رفتار حرفه‌ای شامل 12 گاهنامه ماهانه است که آیین رفتار حرفه‌ای را با نگاهی ژرف مورد کاوش قرار می‌دهد. هر گاهنامه به یک موضوع خاص و با بهره‌گیری از وضعیت‌های واقعی و به‌گونه‌ای مربوط و عملی می‌پردازد.

نخستین گاهنامه به پنج اصل بنیادی آیین رفتار پرداخت. دومین گاهنامه به چارچوب نظری با تمرکز بر شناسایی خطرها و سومین گاهنامه با تمرکز بر چگونگی ارزیابی آن خطرها می‌پردازد.

 

برای آگاهی بیشتر و دریافت متن سومین گاهنامه،اینجا  را کلیک کنید.

حق انتشار محفوظ است ©