اطلاعیه ها, اخبار خارجی
شماره: 3376
1398/12/12 - 02:25
IAASB استاندارد بین‌المللی خدمات مرتبط 4400 را بازنگری کرده است

هیأت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخش (IAASB)  استاندارد بین‌المللی خدمات مرتبط 4400 ”روش‌های توافقی“  را بازنگری و منتشر کرد.

در قراردادهای اجرای روش‌های توافقی، حسابرس روش‌هایی را اجرا می‌کند که بین حسابرس و صاحبکار توافق شده است و حسابرس،  آن روش‌ها و یافته‌های حاصل از اجرای آن‌ها را در گزارش روش‌های توافقی به صاحبکار ارائه می‌کند. طیف گسترده‌ای از ذینفعان به دلایل گوناگون از گزارش روش‌های توافقی استفاده می‌کنند؛ برای مثال، مقررات‌گذاران، نهادهای تأمین مالی، اعتبار دهندگان و غیره از گزارش روش‌های توافقی به‌عنوان پشتیبان یا مکمل اطلاعاتی چون صورت‌های مالی حسابرسی شده یا درخواست وام یا کمک بلاعوض بهره می‌گیرند.

 

برای آگاهی بیشتر و دریافت متن استاندارد، اینجا  را کلیک کنید.

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ISRS-4400-Revised-Agreed-Upon-Procedures-final.pdf?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=1a3e985bfd-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-1a3e985bfd-80289369


 

حق انتشار محفوظ است ©