شماره: 3308
1398/11/13
IPSASB بهبود IPSAS 2019 را منتشر کرد
IPSASB  بهبود IPSAS 2019 را منتشر کرد

هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی (IPSASB) بهبود استانداردهای بین‌المللی را با عنوان ”بهبود استانداردها - 2019“  منتشر کرد. این ”بهبود“ شامل اصلاحات اندکی در استانداردها برای برخورد با موضوعاتی است که ذینفعان ابراز داشته‌اند.

 

برای دریافت متن، اینجا را کلیک کنید.

حق انتشار محفوظ است ©