شماره: 3305
1398/11/12
IPSASB رهنمودهای مربوط به هزینه اجتماعی را کامل کرد
IPSASB  رهنمودهای مربوط به هزینه اجتماعی را کامل کرد

هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) رهنمود خدمات جمعی و فردی (الحاقیه استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 19) را منتشر کرد. این رهنمود، به طیف گسترده‌ای از هزینه‌های عمده دولت می‌پردازد که به‌طور مستقیم بر زندگی شهروندان اثر می‌گذارد.

IPSASB در ژانویه سال پیش (دی/ بهمن 1397) استاندارد شماره 42 را با عنوان خدمات اجتماعی منتشر کرد که راهنمایی‌های ضروری درباره حسابداری هزینه‌های خدمات اجتماعی را ارائه می‌کند. رهنمود اشاره شده در بالا با ارائه الزاماتی برای حسابداری خدمات جمعی (مانند هزینه‌های دفاعی در سطح ملی و روشنایی خیابان‌ها در زیرمجموعه سطح ملی) و خدمات فردی (چون بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) استاندارد شماره 42 را تکامل بخشیده است.  خدمات جمعی و فردی مقرر می‌دارد که هزینه، با ارائه خدمات باید شناسایی شود.

 

برای دریافت متن رهنمود و اطلاعات بیشتر،  اینجا  را کلیک کنید.

 

حق انتشار محفوظ است ©