شماره: 3100
1398/08/01
قابل توجه قبول شدگان آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای مورخ 1398/05/24

از موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي كه کارکنان آنها در‌ آزمون  24 مرداد 1398 رتبه­ بندي كاركنان موسسات حسابرسي قبول شده­ اند، درخواست مي­شود نماینده خود را جهت دریافت گواهی نامه قبولی در آزمون به جامعه معرفی نمایند.

نماینده بایستی همراه معرفی نامه، تصویر آخرین مدرک تحصیلی (در صورتی که تاکنون ارائه نشده) و كارت ملی داوطلبین را به جامعه ارائه نمایند. 

 

مرکز آموزش حسابداران رسمی (ماحر)

حق انتشار محفوظ است ©