شماره: 3096
1398/07/30
IAESB استانداردهای آموزشی بازنگری شده را منتشر کرد
IAESB  استانداردهای آموزشی بازنگری شده را منتشر کرد

IAESB  استانداردهای آموزشی بازنگری شده را منتشر کرد

هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای آموزشی (IAESB) استانداردهای بازنگری شده شماره 2، 3، 4 و 8 را با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و تردید حرفه‌ای منتشر کرد.

استانداردهای بازنگری شده، شامل بخش‌های ICT و تردید حرفه‌ای:

·      ارتباط و کیفیت آموزش‌های حسابداری ارائه شده توسط انجمن‌های حسابداری حرفه‌ای را، شامل انجمن‌های عضو IFAC، بهبود می‌بخشد.

·      فعالیت‌های آموزشی و پیشرفتی که سبب بهبود/ بالا رفتن صلاحیت حرفه‌ای حسابداران بلندپرواز و عادی می‌شود را شناسایی می‌کند.

·      با تأمین گزارشگری با کیفیت بالای مالی، حسابرسی یا دیگر خدمات مالی و حسابداری در عصر دیجیتال، از حرفه حسابداری پشتیبانی می‌کند.

 

برای آگاهی بیشتر و دریافت استانداردهای بازنگری شدهاینجا را کلیک کنید.

حق انتشار محفوظ است ©