شماره: 3090
1398/07/28
حرفه حسابداری به‌عنوان محرک اصلی پذیرش استانداردهای بین‌المللی
حرفه حسابداری به‌عنوان محرک اصلی پذیرش استانداردهای بین‌المللی

حرفه حسابداری به‌عنوان محرک اصلی

پذیرش استانداردهای بین‌المللی

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در روز جهانی استاندارد، گزارش وضعیت جهانی پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین‌المللی را (حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخش، اخلاق، آموزش و حسابداری بخش‌های عمومی و خصوصی) منتشر کرد.

طبق این گزارش:

·      بیش از 90 درصد کشورهای عضو، استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و خدمات اطمینا‌ن‌بخش، استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و آیین اخلاق و رفتار برای حسابداران حرفه‌ای را بکار گرفته‌اند.

·      بیش از 80 درصد کشورهای عضو، نظارت عالیه و مکانیسمی برای تضمین کیفیت و پی‌جویی و انضباط حرفه‌ای دارند.

·      76 درصد اعضای (IFAC) به نوعی در پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین‌المللی، نقش دارند.

·      اعضای IFAC با حمایت، آگاه‌سازی، پشتیبانی فنی، ترجمه، آموزش و الزام بکارگیری استانداردهای بین‌المللی، وسیله‌ساز اصلی هستند.

 

برای آگاهی بیشتر و دریافت گزارش اینجا را کلیک کنید.

حق انتشار محفوظ است ©