شماره: 2922
1398/06/03
برنامه‌های آقای بهرام همتی، کاندیدای محترم هفتمین دوره‌ی انتخابات شورای‌عالی

برنامه‌های آقای بهرام همتی، کاندیدای محترم هفتمین دوره‌ی انتخابات شورای‌عالی اعلام شد. برای مشاهده‌ به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

🔸گفتنی است جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به منظور ایجاد فرصت برابر اطلاع‌رسانی برای کلیه‌ی کاندیداهای محترم عضویت شورای‌عالی برنامه‌های دریافتی از تمامی داوطلبان را به ترتیب تاریخ دریافت در سایت جامعه منتشر خواهد کرد.🔸
حق انتشار محفوظ است ©