شماره: 2757
1398/04/22
صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری به یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی برگشت
صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری به یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی برگشت


______________________
براساس الحاقیه‌ی تفاهم‌نامه‌ی مورخ 21 شهریور 1386 وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری از صورت‌های مالی اساسی به یادداشت‌های توضیحی در «صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» ابلاغی بانک مرکزی منتقل می‌شود.
گفتنی است در تفاهم‌نامه‌ی پیشین اعلام شده بود که به دلیل اهمیت «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» در بانکداری اسلامی به‌عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی توسط بانک‌ها برای سال مالی 1395 تنظیم و ارائه گردد.
حق انتشار محفوظ است ©