دعوت به همکاری
شماره: 2496
1398/02/02 - 11:26
پایش گستر حساب

موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به منظور تکمیل کادر حرفه ای خود در رده های سرپرست، حسابرس ارشد و حسابرس دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس الکترونیکی: pgh_auditfirm@yahoo.comو یا شماره فکس: 44047590 و 44022377 ارسال نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©