شماره: 2003
1397/07/24
نقش‌های متمایز واحد حسابرسی داخلی و واحد امور مالی، تأمین‌کننده پشتیبانی قاطع
نقش‌های متمایز واحد حسابرسی داخلی و واحد امور مالی، تأمین‌کننده پشتیبانی قاطع

انجمن حسابرسـان داخلی (I IA) و فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)  در گزارش اخیر خود نظر کارشناسان را درباره ”راهبـری مؤثـر“ نتیجه روابط متقابل سیاست‌های سازمانی، فرآیندها و روابط بین واحدهای یک بنگاه است، منتشر کرد.

در این گزارش، 11 کارشناس و متفکر درباره نقش‌های متمایز واحد حسابرسی داخلی و واحد امور مالی در ایجاد و حفظ یک سیستم قوی راهبری بنگاه نظرات خود را ارائه کرده‌اند.

نمونه‌هایی از الزامات داشتن راهبری مؤثر که در این گزارش آمده است به شرح زیر است:

·      وجود فرهنگ اخلاقی در بنگاه که به راهبران مؤثر بنگاه، توان اجرای فرآیندهای راهبری را در سازمان می‌دهد.

·      ارتباطات مؤثر و همکاری بین واحدهای مختلف بنگاه.

·      پیش‌نیاز صلاحیت حرفه‌ای واحدهای حسابرسی داخلی و امور مالی برای کسب احترام و پشتیبانی ذینفعان.

 

برای آگاهی بیشتر  و دریافت گزارش اینجا را کلیک کنید.

حق انتشار محفوظ است ©