دات نت نیوک
X

سامانه سحر

در راستای وظایف مقرر در اساسنامه(تبصره های یک و 4 و 5 ماده 27 مبنی بر ارسال اطلاعات هفتگی قراردادها و گزارش های حرفه ای به جامعه)و همچنین اطلاعات فصلی (به استثنای فرم شماره یک مربوط به درآمد ها که کماکان به صورت فصلی به جامعه اعلام خواهد شد) و سایر قوانین، مانند قانون مبارزه با پولشویی، سامانه سحر به منظور جمع آوری اطلاعات حسابداران رسمی طراحی شده است.

با ورود اطلاعات از طریق این سامانه نیازی به ارسال فرم اطلاعات هفتگی قراردادها به جامعه نمیباشد.

ورود اطلاعات شرکاء موسسه توسط جامعه انجام می شود.

با ورود اطلاعات کارکنان در این برنامه نیازی به ازسال فرم شماره 3 اطلاعات 3 ماهه به جامعه نمیباشد.

بهره برداری از سامانه سحر

اطلاعیه

قابل توجه موسسات حسابرسی

بهره برداری از سامانه سحر

با سلام

به آگاهی می رساند، به منظور کنترل رعایت تبصره یک ماده 27 اساسنامه مبنی بر ارسال خلاصه قراردادهای منعقده توسط موسسات حسابرسی، ثبت تاریخ امضای قرارداد در سامانه سحر مطابق فرم زیر، ضروری می باشد.

بسمه تعالی

اطلاعیه
قابل توجه کلیه مؤسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی عضو جامعه

با سلام

به آگاهی می‌رساند مرکز اطلاعات مالی شورای‌عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس تبصره 1 ماده 18 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، اقدام به تهیه شاخص‌های عملیات مشکوک در حوزه حسابرسی به شرح پیوست نموده است.

مراتب جهت بهره‌برداری و نیز اخذ نظرات احتمالی اعضا اعلام می‌گردد.

دریافت فایل شاخص های عملیات مشکوک در حوزه حسابرسی

 

بسمه تعالی

>
اطلاعیه

در اجرای دستورالعمل‌های صادره و قانون مبارزه با پول‌شویی گزارش‌های حسابرسی واحد‌های مورد رسیدگی به همراه صورت‌های مالی می‌بایست پس از صدور در سامانه سحر قرار گیرد.

از آنجاییکه قرار گرفتن گزارش حسابرسی به همراه صورت‌های مالی در سامانه سحر به منزله انتشار آن می‌باشد لذا تغییرات آن پس از قرار گرفتن در سامانه سحر خلاف استاندارد‌های حسابرسی است و امکان‌‌‌‌‌پذیر نمی‌باشد.

لذا ضرورت دارد در انجام این‌کار دقت کافی به عمل آید.

 
اطلاعيه- قابل توجه موسسات حسابرسی و شاغلين انفرادی
به موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی

موضوع:
درخواست استفاده از سامانه سحر و مستندسازی گزارش‌های ارسالی

 

احتراماً، برای مستندسازی اطلاعات ارسالی و ممانعت از بروز مشکلات لازم است موسسات حسابرسی و دفاتر حسابرسی شاغلین انفرادی در ارسال اطلاعات به سامانه سحر موارد زیر را رعایت نمایند:

1- اطلاعات مربوط به قراردادها و گزارش‌های حرفه‌ای صادر شده را در مهلت مقرر وارد سامانه سحر نمایند.

2- تمام صفحات گزارش‌های حرفه‌ای صادر شده و حداقل چهار صفحه اول صورت‌های مالی پیوست گزارش (صفحه اول و صورت‌های مالی اساسی) ممهور به مهر موسسه یا شاغل انفرادی گردد.

3- برای تسهیل در امر ارسال اطلاعات و کاهش هزینه‌های مرتبط، در بهره‌برداری از سامانه سحر تسریع فرموده و اگر مشکلاتی در این موضوع وجود دارد با هماهنگی مسئولين مربوطه در جامعه، رفع گردد.

4- در خصوص استعلامات بانکی و ارسال گزارش‌ها، حتماً به مستندسازی مدارک به شرح بند(2) فوق توجه نموده و پاسخ به استعلام جامعه را با توجه به حجم قابل توجه این قبیل استعلامات، در اولویت قرار دهند.

جامعه حسابداران رسمی ایران