دات نت نیوک
X

سامانه سحر


در راستای وظایف مقرر در اساسنامه(تبصره های یک و 4 و 5 ماده 27 مبنی بر ارسال اطلاعات هفتگی قراردادها و گزارش های حرفه ای به جامعه)و همچنین اطلاعات فصلی و سایر قوانین، مانند قانون مبارزه با پولشویی، سامانه سحر به منظور جمع آوری اطلاعات حسابداران رسمی طراحی شده است.

  اعلام درآمد های سه ماهه از طریق سامانه سحر

راهنمای استفاده از سامانه اتوماسیون اداری جامعه

 

بهره برداری از سامانه سحر

اطلاعیه

قابل توجه موسسات حسابرسی

بهره برداری از سامانه سحر

با سلام

به آگاهی می رساند، به منظور کنترل رعایت تبصره یک ماده 27 اساسنامه مبنی بر ارسال خلاصه قراردادهای منعقده توسط موسسات حسابرسی، ثبت تاریخ امضای قرارداد در سامانه سحر مطابق فرم زیر، ضروری می باشد.